Polityka prywatności


POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem danych osobowych jest spółka CKS S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Trakt Lubelski 40A, 04-870 Warszawa, KRS 0000087749, REGON 012581039, NIP 1130006384.
 2. Administrator umożliwia kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych pod adresem: ul. Trakt Lubelski 40A, 04-870 Warszawa.
 3. Dane osobowe udostępnione CKS będą przetwarzane w następujących celach:
  1. kontaktowania się z drogą elektroniczną, telefonicznie lub osobiście;
  2. przedstawienia informacji na temat oferty współpracy (w tym za pomocą tzw. marketingu bezpośredniego),
  3. utrzymywania relacji związanych z tą współpracą i dokonywania czynności wymagających współdziałania obu stron.
 4. Podstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danych:

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda podmiotu od którego pochodzą Dane osobowe,

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest m.in.: informowanie przedsiębiorstw i instytucji, które mogą być zainteresowane współpracą z CKS S.A. o warunkach tej współpracy, a gdy ta współpraca jest już nawiązana – utrzymywanie z nimi relacji i dokonywanie czynności wymagających współdziałania obu stron.

 1. Zakres przetwarzanych danych:
  1. dane identyfikacyjne: imię i nazwisko, firma,
  2. dane kontaktowe: adres e-mail, nr telefonu, adres,
  3. wszelkie dane niezbędne do utrzymywania kontaktów lub realizacji umowy.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres na jaki udzielona jest zgoda na przetwarzanie, a w przypadku cofnięcia ww. zgody przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających ze współpracy powiększonych o okres jednego roku, ze skutkiem na koniec danego roku kalendarzowego.
 3. W każdej chwili mogą Państwo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania przez CKS S.A. Państwa danych osobowych pisemnie na adres wskazany w pkt 2 powyżej. W takim przypadku CKS S.A. zaprzestanie przetwarzania Państwa danych osobowych, z wyłączeniem sytuacji gdy przetwarzanie takie będzie miało podstawę w prawnie uzasadnionych interesach CKS S.A.
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych jest CKS S.A., a także są lub mogą nim być partnerzy i podmioty współpracujące z CKS S.A. (podwykonawcy), ale jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych.
 5. Mają Państwo prawo do:
  1. żądania od administratora dostępu do tych danych osobowych,
  2. sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  5. przenoszenia danych osobowych,
  6. wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dane kontaktowe dostępne są na stronie urzędu: www.uodo.gov.pl).
 6. Państwa dane osobowe nie będą przez CKS S.A. przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą przedmiotem profilowania.

 

 

Call Now Button