Akcjonariat


CKS S.A. Siedziba Spółki znajduje się w Warszawie.

Spółka funkcjonuje pod adresem ul. Trakt Lubelski 40a, 04-870 Warszawa.

Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce: Wezwanie pdf

Rejestr akcjonariuszy: Rejestr akcjonariuszy

Call Now Button